تبلیغات
سنگر های خاکی - حاج حسین

سنگر های خاکی
 

ثامن تم : ای شهید در قنونت ما را دعا کن...

آستیــــــن خالــــــے ات نشــــــان از مردانگــــــے ست..

با ایــــــن دو دســــــت ســــــالم،

هنوز نتــــــوانسته ام یــــــک قنــــــوت اینــــــچنینے بخــــــوانم ...

طبقه بندی: شهدا،  شهید حاج حسین خرازی، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 مرداد 1392 توسط منتظر
تمامی حقوق مطالب برای سنگر های خاکی محفوظ می باشد